תמיכה ושרות
חברת ולנטיין אחראית על כל הפגמים בחומרים ובעבודה בכפוף לתנאים הבאים.

תוקף האחריות יהיה עד לתאריך המופיע במדבקת האחריות של חברת גי אי המודבקת על המוצר.

מדבקת האחריות תהיה שלמה ולא מנוקבת/מקולפת שחוקה בכל אופן שהוא.

אחריות זו מוגבלת לבעלים המקורי, ואינה ניתן להעברה.

אחריות זו אינה חלה אם המספר או הדיור הסידורי של המוצר הוסר, או אם המוצר היה נתון להתעללות פיזית, התקנה לא נכונה, או שינוי.

על מנת לקבל שירות אחריות, יש להחזיר את המוצר, אל חברת גי אי יחד עם תיאור בכתב של הבעיה.

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה של המוצר או החזר של מחיר הרכישה שלו, על פי שיקול דעתה של חברת גי אי.

חברת גי אי מסירה מעצמה כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לגבי סחירות והתאמה לכל מטרה שהיא מיוחדת,
ואין תרופה אחרת תהיה זמינה כולל, ללא הגבלה, מקרית או נזק תוצאתי. בשום מקרה לא תהיה באחריות מעל מחיר הרכישה של המוצר המדובר.

הטופס להלן מיועד רק למי שהגלאי שלו נושא מדבקות אחריות GI
קניתם בארה"ב, איביי, שמיביי, קיבלתם מתנה, פנו לתמיכה של החברה בארה"ב www.valentine1.com sales@valentine1.com:שם

:כתובת דוא"ל

:מהות התקלה

:הערות

:כיצד הגעת אלינו
צילום החלק התחתון של הגלאי
שבו רואים את מדבקת האחריות גי.אי
והמספר הסידורי
טופס ללא תמונת המכשיר לא יענה